<p>Kris- och Traumacentrum är ett privat bolag som i samarbete med försäkringsbolag och företag/organisationer tar emot psykiskt traumatiserade patienter för trauma-fokuserade psykoterapeutiska korttidsbehandlingar över hela landet.<br />Vi ingår i koncernen Lideta och tillsammans med BrolinWestrell AB utgör vi affärsområdet Psykisk hälsa.Läs mer om BrolinWestrell <br />Läs mer om Lideta Kris- och Traumacentrum (org.nr 556875-4187)<br />Erik Dahlbergsallén 15<br />115 20 Stockholm<br />Telefon: 08-51516784<br />E-post: ktc@krisochtraumacentrum.se</p>

<p>Kris- och Traumacentrum är ett privat bolag som i samarbete med försäkringsbolag och företag/organisationer tar emot psykiskt traumatiserade patienter för trauma-fokuserade psykoterapeutiska korttidsbehandlingar över hela landet.<br />Vi ingår i koncernen Lideta och tillsammans med BrolinWestrell AB utgör vi affärsområdet Psykisk hälsa.Läs mer om BrolinWestrell <br />Läs mer om Lideta Kris- och Traumacentrum (org.nr 556875-4187)<br />Erik Dahlbergsallén 15<br />115 20 Stockholm<br />Telefon: 08-51516784<br />E-post: ktc@krisochtraumacentrum.se</p>

<p>Kris- och Traumacentrum är ett privat bolag som i samarbete med försäkringsbolag och företag/organisationer tar emot psykiskt traumatiserade patienter för trauma-fokuserade psykoterapeutiska korttidsbehandlingar över hela landet.<br />Vi ingår i koncernen Lideta och tillsammans med BrolinWestrell AB utgör vi affärsområdet Psykisk hälsa.Läs mer om BrolinWestrell <br />Läs mer om Lideta Kris- och Traumacentrum (org.nr 556875-4187)<br />Erik Dahlbergsallén 15<br />115 20 Stockholm<br />Telefon: 08-51516784<br />E-post: ktc@krisochtraumacentrum.se</p>

<p>Kris- och Traumacentrum är ett privat bolag som i samarbete med försäkringsbolag och företag/organisationer tar emot psykiskt traumatiserade patienter för trauma-fokuserade psykoterapeutiska korttidsbehandlingar över hela landet.<br />Vi ingår i koncernen Lideta och tillsammans med BrolinWestrell AB utgör vi affärsområdet Psykisk hälsa.Läs mer om BrolinWestrell <br />Läs mer om Lideta Kris- och Traumacentrum (org.nr 556875-4187)<br />Erik Dahlbergsallén 15<br />115 20 Stockholm<br />Telefon: 08-51516784<br />E-post: ktc@krisochtraumacentrum.se</p>