Få hjälp

Kris- och Traumacentrum har tidigare haft vårdavtal med Stockholms läns landsting, detta avtal gick ut december 2018. Vi arbetar idag främst med och på uppdrag av företag, försäkringsbolag och organisationer.

Få hjälp – kontakta ditt försäkringsbolag eller din arbetsgivare

Om man nyligen varit med om någon svår händelse så kan man hamna i kris och behöva professionellt stöd eller behandling. De allra flesta människor i Sverige har försäkringar som i sådana situationer kan aktiveras genom anmälan till sitt försäkringsbolag. Då får man snabbt hjälp på Kris- och Traumacentrum eller genom vårt nätverk av terapeuter i Stockholm och på andra ställen i landet. Om det är något som skett på arbetstid är man ofta försäkrad genom arbetsgivaren och/eller facket.

Försäkring
– För dig som har momentet kris i din försäkring.

Genom arbetsgivaren/organisationen samt direktavtal
– Om det hänt dig något i ditt arbete.

För sjukvårdsrådgivning, vänligen ring telefonnummer 1177, öppet dygnet runt.