Få hjälp

Kris- och Traumacentrum har tidigare haft vårdavtal med Stockholms läns landsting, detta avtal gick ut december 2018. Vi arbetar idag främst med företag, försäkringsbolag och organisationer.

Få hjälp – kontakta ditt försäkringsbolag eller din arbetsgivare

Om man nyligen varit med om någon svår händelse så kan man hamna i kris och behöva professionellt stöd eller behandling. De allra flesta människor i Sverige har försäkringar som i sådana situationer kan aktiveras genom anmälan till sitt försäkringsbolag. Då får man snabbt hjälp på Kris- och Traumacentrum eller genom ett nätverk av terapeuter i Stockholm och på andra ställen i landet. Om det är något som skett på arbetstid är man ofta försäkrad genom arbetsgivaren och/eller facket.

Försäkring
– För dig som har momentet kris i din försäkring.

Genom arbetsgivaren/organisationen samt direktavtal
– Om det hänt dig något i ditt arbete.

För sjukvårdsrådgivning, vänligen ring telefonnummer 1177, öppet dygnet runt.