Inför ditt besök

När du har bokat tid hos din behandlare är det viktigt att du kommer i tid. Den första stunden får du själv fylla i skriftliga frågeformulär om din bakgrund och om dina symtom. Därefter träffar du din terapeut för ett första samtal.

Om du har förhinder eller behöver ändra din tid är det viktigt att du hör av dig direkt till din behandlare, i så god tid som möjligt. Vid återbud kontaktar du din behandlare senast 24 timmar innan bokad tid, i annat fall räknas tiden som nyttjad.

Vid upprepade svårigheter att komma på de tider som överenskommits bedömer vi det ofta som att förutsättningarna inte finns för en traumafokuserad korttidsterapi och kontakten avslutas.

Glöm inte att ta med legitimation till första besöket.