Missriktad egenvård – missbruk

Personer som har drabbats av traumatiska händelser löper ökad risk för att bli beroende av alkohol och andra droger. Missbruk av dessa droger tenderar, precis som lugnande läkemedel (benzodiazepiner), att på sikt öka problemen i stället för att leda till förbättring.

Att någon i förtvivlan och desperation tar till dessa kortsiktiga lösningar är förståeligt och ibland beskriver man det som att en person självmedicinerar. Men det är viktigt att veta att man i sådana fall snarast skaffar sig ännu ett problem. Det blir betydligt svårare att få hjälp med det ursprungliga traumat.

Innan den drabbade kan börja en traumabehandling måste hon få hjälp med sitt missbruk. Att fokusera på traumat med en patient som missbrukar droger eller ännu inte är helt stabil, kan göra att hon mår ännu sämre och klarar sig ännu sämre. Samtidigt kan det också vara lättare att bli fri från ett drogmissbruk om det bakomliggande traumat bearbetas – så idealt bör båda problemen behandlas parallellt. Om du har problem med missbruk, sök hjälp och läs avsnittet om egenvård