Kris- och Traumacentrum är ett bolag som i samarbete med försäkringsbolag och företag/organisationer tar emot psykiskt traumatiserade patienter för traumafokuserade psykoterapeutiska korttidsbehandlingar. Vi är rikstäckande.  

Vi ingår i koncernen Prima Arbetsliv

Enheten för Trauma- och Krisbehandling Sverige AB (org.nr. 556875-4187)
Mandus Frykman
VD, PhD, leg Psykolog
Direkttelefon: 070 633 43 25

Amanda Ranch
Verksamhetschef, leg psykoterapeut
Direkttelefon: 076 390 79 01

Besöksadress:
Kris- och Traumacentrum
Erik Dahlbergsallén 15
115 20 Stockholm
Telefon: 08 51 51 67 84
E-post: ktc@krisochtraumacentrum.se

Länk Medarbetare