Utbildning


Kris- och Traumacentrum erbjuder nationellt tillgängliga utbildningar samt konsultation och handledning för vårdpersonal inom Stockholms läns landsting. Andra intressenter som ofta anlitar oss för utbildningar är socialtjänsten, polisen, migrationsverket, högskolor/utbildningsinstitut, med flera. Vi tar även emot studiebesök och är öppna för olika samarbetsformer.

I september varje år arrangeras en två-dagars konferens med fokus på olika aspekter av psykisk traumatisering. Ofta bjuds då internationella föreläsare in.

Vid förfrågningar gällande föreläsningar, studiebesök och dylikt, vänligen kontakta vår utbildningssamordnare.

Utbildning