Vårdavtal för traumatiserade flyktingar gäller fortfarande


Befintligt vårdavtal för krigs- och tortyrskadade flyktingar gäller fram till 31 maj 2018.

Väntetiderna är just nu korta.