Styrelse


Hans Peter Søndergaard

Chefsöverläkare, med dr, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut

Styrelseordförande

Luis Ramos Ruggiero

Vice VD, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Ledamot

Birgitta Rydberg

Ledamot

Gerhard Eliassen Lian

Jur kand

Ledamot

Mahnaz Taheri

Ledamot