Mål och värdegrund


Helhetssyn, kontinuitet, kvalitet, närhet, tillgänglighet och individanpassat, professionellt bemötande utgör grunden i den vård som KTC erbjuder. Kontakten med patienten sker med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

KTC har som målsättning att:

  • stödja traumatiserade människors rätt till rehabilitering och återupprättelse.
  • erbjuda våra patienter de mest aktuella och vetenskapligt beprövade behandlingsmetoderna för bearbetning av svår psykisk traumatisering, efter till exempel tortyr, grov misshandel, rån, sexuella övergrepp med mera.
  • ansvara för en systematisk kunskapsspridning (utbildningar och konferenser) rörande posttraumatiska stressreaktioner samt utvecklandet av dissociativa störningar i samband med tidig fysisk och psykisk traumatisering.
  • bistå primärvården och den allmänna psykiatriska vården i Sverige med kunskap och erfarenhet baserat på konsultation och handledning.