Cookie-policy


Uppdaterad 2018-05-30

Kris- och Traumacentrums webbplats innehåller så kallade cookies (kakor).
Nedan beskrivs vilka Cookies vi använder och syftet med dessa.

1. Vad är Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) när du besöker vår webbplats.

Det finns cookies av olika typer:

  • Vissa är strikt nödvändiga för att sidan ska fungera korrekt i din webbläsare medan andra inte är nödvändiga för sidans grundläggande funktion och fyller andra syften.
  • Sessionscookies är tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller app. Andra, s.k. varaktiga cookies, ligger kvar på din dator tills du raderar dem eller de upphör att gälla.
  • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker i motsats till tredjepartscookies som är satta av en tredjepartsapplikation.

2. Hur används cookies på den här webbplatsen?

Den här webbplatsen använder cookies på följande sätt:

  • För att hålla besökaren inloggad när denne navigerar webbplatsens olika sidor.
  • För att inte visa informationstexten om cookies när besökaren klickat på knappen för att ta bort denna.
  • För brandväggsfunktioner som skyddar webbplatsen mot intrång

3. Vilka cookies använder krisochtraumacentrum.se?

Vi använder olika cookies beroende på om Du är inloggad på sidan eller inte. Följande cookies används av webbplatsen:

PHPSESSID
Varaktighet: Sessionen (besöket), försvinner när webbläsaren stängs.
Syfte: Används för att identifiera användarens tillfälliga besöks-ID (sessions-ID) och ge behörighet vid exempelvis inloggning.
Endast inloggade användare: Nej

cookie_notice_accepted
Varaktighet: 30 dagar.
Syfte: Håller reda på om inforutan om cookies ska visas eller inte för användaren beroende på om hen har tagit del av informationen tidigare eller inte.
Endast inloggade användare: Nej

wordpress_test_cookie
Varaktighet: Sessionen
Syfte: används av innehållshanteringssystemet (WordPress) för att testa om användarens webbläsare är inställd på att acceptera cookies eller inte.
Endast inloggade användare: Nej

wp-settings-{Användar-ID}
Varaktighet:
1 år
Syfte: används av innehållshanteringssystemet för att bevara vissa inställningar som görs av en användare med administrativ behörighet.
Endast inloggade användare: Ja

wp-settings-time-{ Användar-ID }
Varaktighet: 1 år
Syfte: håller reda på tidpunkten för när wp-settings-{Användar-ID} sattes.
Endast inloggade användare: Ja

wordpress_logged_in_{Unikt sessions-ID }
Varaktighet: Sessionen
Syfte: Cookie för inloggad användare. I vårt fall enbart administratörer av sidan.
Endast inloggade användare: Ja

wordpress_{Unikt sessions-ID }
Varaktighet: Sessionen
Syfte: Cookie för inloggad användare. I vårt fall enbart administratörer av sidan.
Endast inloggade användare: Ja

wfwaf-authcookie-[Unikt sessions-ID]
Varaktighet: Sessionen
Syfte: Tredjepartscookie för intrångsskydd som används av webbplatsens brandvägg (Wordfence) för att ge användare med vissa behörigheter utökad åtkomst till skyddade delar av webbplatsen.
Endast inloggade användare: Ja

wf_loginalerted_(Unikt sessions-ID)
Varaktighet: Sessionen
Syfte: Tredjepartscookie för intrångsskydd som används för att informera webbplatsens brandvägg om att en administratör loggar in från en ny enhet eller plats
Endast inloggade användare: Ja

4. Blockera eller ta bort cookies

Om du inte accepterar cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies. Du kan också välja att ta bort de cookies som redan sparats. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Detta kan dock påverka hur webbplatser fungerar och i vissa fall göra att de inte kan användas förrän du slår på cookies igen.