Kris- och Traumacentrum är ett privat bolag som i samarbete med försäkringsbolag och företag/organisationer tar emot psykiskt traumatiserade patienter för trauma­fokuserade psykoterapeutiska korttidsbehandlingar över hela landet.

Vi ingår i koncernen Prima Vård (tidigare Lideta) och tillsammans med BrolinWestrell AB utgör vi affärsområdet Prima Arbetsliv.

Läs mer om www.brolinwestrell.se

Läs mer om Lideta blir Prima | Prima Vård (primavard.se)

 

Kontakt

Kris- och Traumacentrum (org.nr. 556875-4187)

Mandus Frykman
VD, PhD, leg Psykolog
Direkttelefon: 070 633 43 25

Besöksadress:
Erik Dahlbergsallén 15
115 20 Stockholm
Telefon: 08 51 51 67 84
E-post: ktc@krisochtraumacentrum.se

Medarbetare