Kris- och Traumacentrum är ett privat bolag som i samarbete med försäkringsbolag och företag/organisationer tar emot psykiskt traumatiserade patienter för trauma­fokuserade psykoterapeutiska korttidsbehandlingar över hela landet.

Vi ingår i koncernen Lideta och tillsammans med BrolinWestrell AB utgör vi affärsområdet Psykisk hälsa.

Läs mer om www.brolinwestrell.se

Läs mer om www.lideta.se

 

Kontakt

Kris- och Traumacentrum (org.nr. 556875-4187)

Erik Dahlbergsallén 15
115 20 Stockholm
Telefon: 08-51 51 67 84
E-post: ktc@krisochtraumacentrum.se

Mikael Westrell
VD, socionom, leg. psykoterapeut
Kris- och Traumacentrum

E-post: mikael@brolinwestrell.se
Direkttelefon: 070-370 96 99