Historik


Kris- och Traumacentrum (tidigare Centrum för tortyr och traumaskadade, CTD) startade 1992, då i en anspråkslös barack vid Karolinska sjukhuset i Stockholm med sju anställda. Initiativtagare var docent Sten W Jakobsson, rättsmedicinare med starkt engagemang för flyktingar och mänskliga rättigheter.
Idag har mottagningen etablerat sig som ett brett kris- och traumacentrum för diagnostik, behandling och rehabilitering av personer som utsatts för olika former av våld och trauman.
Kris- och Traumacentrum har också gått från att ha varit ett dotterbolag till Folksam till att vara ett självständigt bolag, idag ägt av Kris- och Traumacentrum Holding AB. Under många år var verksamheten förlagd till lokaler vid Danderyds sjukhus, men adressen är sedan april 2014 vid Mariatorget på Söder.
Kris- och Traumacentrum har för närvarande 28 anställda (2014). Tillsammans täcker de ett brett behandlingsfält av allmän- och rättsmedicin, psykiatri, psykoterapi, sjukgymnastik och psykosocialt behandlingsarbete på individ-, grupp- och familjenivå.
Kris- och Traumacentrum har även tillgång till ett rikstäckande nätverk av ca 300 psykoterapeuter.

Sten W Jakobsson

Sten W Jakobsson

KS

Under våra första tio år fanns vi i det här huset vid Karolinska sjukhuset

Danderyd

Fram till april 2014 hade vi vår verksamhet i anslutning till Danderyds sjukhus