Arbeta hos oss


Sedan starten 1992 har Kris- och Traumacentrum varit en växande organisation. Behovet av att anställa ytterligare behandlare och administrativ personal är återkommande.

Att arbeta på Kris- och Traumacentrum kan vara påfrestande, då man ständigt konfronteras med människors skrämmande och smärtsamma upplevelser. Men det kan också vara berikande då man får ta del av livsöden, kulturer från hela världen och människors väg från trauma till läkande. För att klara av jobbet behövs både handledning, kompetensutveckling och olika former av psykisk och fysisk friskvård. Allt detta är sådant som man som anställd i hög grad får ta del av.

Vår främsta arbetsuppgift är att bedriva psykoterapi med traumafokus. De flesta medarbetare är legitimerade psykoterapeuter, men kan ha varierande grundkompetens; psykolog, läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, socionom. För läkarna ingår även allmänmedicinska och psykiatriska uppgifter.

Utannonserade tjänster finns nedan. Vid intresse för auskultation, praktik, uppsatsskrivning, vänligen kontakta Fredrik Garpe.

 

arbeta1_1000x667arbeta2_1000x667Aktuella jobb

Tyvärr finns inga lediga jobb just nu.