ÖGONBLICK


Sofia Wahl ställer ut på Kris- och Traumacentrum 2014


UPPDATERING: Utställningen avslutades 2015-06-12

Sofia Wahl ställer ut på Kris- och Traumacentrum 2014

 

”När jag blev inbjuden att göra en utställning hos er funderade jag mycket på hur konsten skulle kunna upplevas av både personal och patienter. Uttrycket i materialitet var viktigt; jag ville arbeta med tyg, tråd och garn.

Att foga samman lösryckta bitar från min samling av gamla (och nya) tyger till ett nytt sammanhang kändes rätt.

Processen är lekfull, ett prövande för att hitta kontakt mellan färg, stofflighet, rörelse och temperament. När allt stämmer tar monteringen vid, roligt och tidskrävande.

Jag backar längst bort i min ateljé och är tvungen att ta upp saxen, klipper bort det som blockerar och stoppar flödet. Det var för tidigt att bestämma sig. Så håller det på.

Det långsamma utförandet får inte dominera ögonblickets vitalitet. Arton nya bilder blev färdiga. Jag blir aldrig färdig.”

 

Sofia Wahl

 

Utbildad på Konsthögskolan i Stockholm 82-87

Separatutställningar i Stockholm, Uppsala, Växjö m fl

Konsthallsutställningar i bl a Norrtälje, Härnösand och Mariehamn, Åland

Offentliga uppdrag på Huddinge sjukhus, Segeltorpsskolan, Hagsätraskolan, Björns Trädgård, Fästmanssoffans trygghetsboende m fl

www.sofiawahl.se

wahlsofia@gmail.comÄmne(n):
Kategori: Nyheter
Publicerad: 2014-05-09
Ändrad: 2015-06-12