MIKAEL WESTRELL

VD och Socionom/leg. Psykoterapeut
070-370 96 99AMANDA RANCH

Socionom/grundläggande psykoterapiutbildning
Student psykoterapeutprogrammet
08-51516784
amanda.ranch@krisochtraumacentrum.se


ANETTE HENLING

Samordnare/Administratör
08-51516756/08-51516760
anette.henling@krisochtraumacentrum.se


MAGNUS BROLIN

Leg. Psykolog/leg. psykoterapeut


CHRISTINA LING

Socionom/grundläggande psykoterapiutbildning
Student psykoterapeutprogrammet (börjar 1/4 2020)


PER ERIK SVEDÉN

Leg. Psykolog
08-51516760 (tillfälligt direktnr. 08-12139215)
pererik.sveden@krisochtraumacentrum.se