MIKAEL WESTRELL

VD och Socionom, leg. Psykoterapeut
070-370 96 99


AMANDA RANCH

Socionom, leg. Psykoterapeut
08-51516760, 08-51516755
amanda.ranch@krisochtraumacentrum.se

Föräldraledig 200513 –


ANETTE HENLING

Samordnare/Administratör
08-51516760, 08-51516756
anette.henling@krisochtraumacentrum.se


CHRISTINA LING

Socionom, leg. Psykoterapeut
08-51516760, 08-51516751
christina.ling@krisochtraumacentrum.se


LORENA FERRARI

Ekonomiassistent
08-51516753
lorena.ferrari@krisochtraumacentrum.se


MAGNUS BROLIN

Leg. Psykolog, leg. psykoterapeut


PER ERIK SVEDÉN

Leg. Psykolog, certifierad EMDR-terapeut
08-51516760, 08-51516750
pererik.sveden@krisochtraumacentrum.se