MIKAEL WESTRELL

VD och Socionom/leg. Psykoterapeut
070-370 96 99


MAGNUS BROLIN

Leg. Psykolog/leg. psykoterapeut


ANETTE HENLING

Samordnare/Administratör
08-51516756


AMANDA RANCH

Socionom/grundläggande psykoterapiutbildning
Student psykoterapeutprogrammet
08-51516784

Amanda.ranch@krisochtraumacentrum.se