Kunskap om trauma

Den som utsatts för tortyr eller varit med om krig, rån, olyckor, naturkatastrofer och andra våldsamma och svåra händelser har varit utsatt för extrem stress. Det kan leda till en mängd olika reaktioner. Vilka besvär/symtom en person får kan bero både på händelsen i sig, men också på hur man är som individ och vid vilken fas i livet händelsen inträffar. Besvären kan visa sig omedelbart efter händelsen för en del personer. För andra kan det dröja flera år innan symtomen debuterar, ofta i samband med någon annan stressfylld händelse. En del personer klarar av att hantera följderna på egen hand, eller med hjälp av anhöriga som utgör stöd. Men många gånger behövs professionell hjälp och en strukturerad behandling.

 

För den som drabbats kan det ibland vara svårt att själv koppla ihop reaktionerna med det som man upplevt. Många som sökt sig till Kris- och Traumacentrum har uttryckt en rädsla för att de håller på att bli galna. Därför är det viktigt att veta att i de allra flesta fall handlar det om normala reaktioner på onormala, extrema, händelser. Man kan faktiskt säga att det skulle vara mer onormalt att inte reagera alls på sådana upplevelser. Och det finns hjälp att få!