KTC:s vårdavtal med SLL avser endast krigs- eller tortyrskadade flyktingar


Kris- och Traumacentrum har vårdavtal endast för personer med psykisk ohälsa till följd av tortyrskador och/eller svåra krigstrauman. Personer som blivit traumatiserade av andra typer av händelser hänvisas till andra vårdgivare, främst psykiatrin.


Kris- och traumacentrum (KTC) har funnits sedan 1992 och har sedan starten haft som huvuduppgift att erbjuda diagnostik, behandling och rehabilitering för personer med flyktingbakgrund och som blivit traumatiserade efter upplevelser av krig och tortyr. Kris- och traumacentrum och de personer som var med och startade verksamheten har i Sverige varit föregångare inom psykotraumatologi och har genom sitt arbete hjälpt till att skapa acceptans för diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) inom vården i Sverige.

År 2005 startade Kris- och traumacentrum ett projekt för att försöka tillgodose behovet av traumafokuserad behandling även för andra grupper än de med flyktingbakgrund, främst kvinnor som utsatts för svåra övergrepp, systematisk psykisk och fysisk misshandel och sexualiserat våld. Medel beviljades ur Folkhälsoanslaget för ett samarbetsprojekt mellan KTC och Stockholms läns landsting, med varaktighet under åren 2005-2007. Projektet var framgångsrikt och fick förlängda medel för åren 2008-2009, samtidigt som önskemålet om en mer permanent lösning framfördes. Förslaget från landstinget var då en utökning av det befintliga grundavtalet, med en muntlig komplettering att dessa platser var avsedda för dem som traumatiserats på annat sätt än genom krig och tortyr. Utifrån landstingets önskemål har dessa båda grupper årligen redovisats separat av KTC till landstinget.

Efter besked från landstinget i slutet av april 2017 gäller inte dessa muntliga överenskommelser och berörda patienter skall hänvisas till andra vårdinstanser, främst psykiatrin. Information om detta har även skickats ut till psykiatrin och övriga vårdinstanser av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2017-05-12.

 

Observera! Vi har inte någon akutmottagning. För akut hjälp se 1177 vårdguiden (www.1177.se) eller ring 1177.