Första-hjälpen vid en massflyktsituation

Rekommenderade riktlinjer för vården av Chefsöverläkare Hans-Peter Søndergaard

Nyanlända flyktingar har i stor omfattning varit med om traumatiska upplevelser. Ungefär 30 % lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), och ännu fler lider av olika stressrelaterade störningar (t.ex. depression och ångest).

I dagsläget rapporteras det ofta om att man inom sjukvården känner sig överväldigade inför det stora inflödet av nyanlända flyktingar med stora vårdbehov och i en massflyktssituation är det givetvis omöjligt att behandla alla individuellt inom det korta perspektivet. […]


Läs Luis Ramos-Ruggieros välkomsttal från septemberseminariet 2014

Välkomsttal 26 september 2014 Luis Ramos Ruggiero För 22 år sedan startades i Stockholm CTD, Centrum för Tortyr- och Traumaskadade, sedermera Kris- och TraumaCentrum, KTC. Initiativtagare var Sten W Jakobsson, rättsläkare och Amnestydoktor. Stens uppgift var i Amnesty och sedan i CTD att dokumentera tortyrskadorna hos flyktingar som sökte asyl i Sverige. Detta speciella dokument […]