Byte av vårdgivare

På Maria sjukhus har Kris- och Traumacentrum sedan 2014 bedrivit psykiatrisk specialistvård för flyktingar traumatiserade av krig och tortyr. Vid den senaste upphandlingen har Stockholms läns landsting ersatt denna vård med Transkulturell psykiatrisk specialistvård för patienter med migrationserfarenheter som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem. Utifrån resultatet av upphandlingen kommer Praktikertjänst Psykiatri etablera verksamhet i den […]