Jul- och Nyårshälsning från Kris- och Traumacentrum

Vi lägger snart ett mycket omtumlande år bakom oss. Ingen kunde väl för ett år sedan ana vilka utmaningar pandemin skulle ställa oss alla inför, både i våra yrkesroller och privat.

Vi vill tacka er alla för ett fantastiskt fint samarbete under året och samtidigt önska er en riktigt God Jul och ett Gott nytt bättre år 2021!

Mikael, Christina, Per Erik, Lorena, Anette, Amanda, Magnus och Julia