Jubileumsseminariet 2017KTC 25 år

Kris- och Traumacentrum fyller 25 år!  Det vill vi uppmärksamma med två innehållsrika konferensdagar.

Jubileumsseminarium 13 – 14 oktober, 2017

Vi har bjudit in framstående forskare och kliniker som kommer att gästföreläsa kring ämnena:

  • Nya horisonter i förståelsen av svårt traumatiserade patienter med diagnosen komplex PTSD och av dissociativa störningar hos barn och vuxna.
  • Akut massivt omhändertagande efter terrorattacker. Aktuella exempel från Norge och Sverige.

Medverkar gör bl.a. Hédi Fried, Sabina Gusic, Kjerstin Almqvist, Atle Dyregrov och Ellert Nijenhuis


Information

Tid och plats

Jubileumsseminariet äger rum 13–14 oktober 2017 Hotel Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm.

Deltagaravgift

Vid anmälan före den 1 augusti 2017 är kostnaden 3 000 kr exkl. moms. Därefter är priset 3 500 kr exkl. moms. Sista anmälningsdag är den 29 september 2017.

I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch båda dagarna.

Jubileumsmiddag

Fredagen den 13 oktober kl. 18:30–23:00 anordnar vi en festmiddag.

Kostnaden för denna är 600 kr exkl. moms och beställs separat.

Anmälan

Anmälan görs direkt via nedanstående formulär.  Det går även bra att skicka in anmälan per post eller e-post till konferens@krisochtraumacentrum.se. Var i så fall noga med att alla nedan efterfrågade uppgifter finns med (Formuläret i PDF-format kan med fördel användas). Anmälan är bindande.

Vid avbokning före den 22/9 debiteras 50% av avgiften och därefter hela avgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan deltagare, vilket ska meddelas oss i förväg.

Bekräftelse på anmälan skickas via e-post. Observera att vi har semesterstängt 10-30/7.

Logi

Hotell Hilton Stockholm Slussen  ligger centralt vid Slussen, 5 minuter från Stockholms Central­station. Flera andra hotell med budgetalternativ finns i närheten.

Ytterligare upplysningar

Ev. frågor skickas till konferens@krisochtraumacentrum.se eller besvaras av Catharina Lian på telefon +46 8 51516755.


Program

Fredagen den 13:e Oktober

08:00 – 08:45
Registrering
08:45 – 09:15
Fredrik Garpe, VD
Välkomstanförande
09:15 – 10:00
Luis Ramos-Ruggiero
”Varför vi aldrig ska sluta prata om förintelsen”
10:00 – 10:30
Kaffe
10:30 – 12:00
Sabina Gusic
”Dissociation hos barn och ungdomar som utsatts för extrem traumatisering i form av krig och/eller organiserat våld”
12:00 – 13:00
Lunch
13:00 – 14:30
Kjerstin Almqvist
”Barns berättelser om traumatiska erfarenheter – vikten av validering för fortsatt bearbetning”
14:30 – 15:00
Kaffe
15:00 – 16:30
Hédi Fried, Kjerstin Almqvist & Luis Ramos-Ruggiero
Kjerstin och Luis samtalar med Hédi om ”Varför vi aldrig ska sluta prata om förintelsen”
18:30 – 23:00
Festmiddag
Bankett

Lördagen den 14:e Oktober

08:30 – 10:00
Atle Dyregrov
”Tidlig intervensjon etter terror og andre krishendelser. Erfaring og forskning”
10:00 – 10:30
Kaffe
10:30 – 11:30
Atle Dyregrov (forts)
11:30 – 12:30
Per Sandberg &
Finn Wikander
”Att finna ett nytt liv” –
Samtal om vägen tillbaka efter tsunamin”
12:30 – 13:30
Lunch
13:30 – 15:00
Ellert Nijenhuis
”Overcoming the trinity of trauma: From individual and societal passion to action”
15:00 – 15:30
Kaffe
15:30 – 16:30
Ellert Nijenhuis (forts)
16:30 – 17:00
Gabriella Rudstam,
Ingrid Hogan &
Ulf Elofsson
”Musik och uttryckande konst i traumafokuserad gruppterapi för kvinnor med PTSD”
17:00 – 17:15
Avslutning

 


Föreläsare

Hedi Fried
Hédi Fried
Sverige
Författare och psykolog. Född den 15 juni 1924 i Sighet, Rumänien.
Hédi överlevde Auschwitz och Bergen-Belsen och kom till Sverige i juli 1945 med de Vita bussarna och båten M/S Rönnskär.
Sabina Gusic
Sverige
Psykolog på teamet för krigs- och tortyrskadade i Malmö. Hennes huvudsakliga forskningsintresse berör dissociation hos barn och ungdomar som traumatiserats av krig och/eller organiserat våld.
Sabina Gusic
Atle Dyregrov
Atle Dyregrov
Norge
Psykolog, filosofie doktor och specialist inom klinisk psykologi. Tillsammans med en kollega startade han Senter for Krisepsykologi i Bergen.
Han räknas som en pionjär inom krispsykologi.
Kjerstin Almqvist
Sverige
Adjungerad professor i medicinsk psykologi vid Karlstads universitet, leg psykolog och leg psykoterapeut. Hon arbetade under många år som barnpsykolog med behandling av traumatiserade barn. Hennes forskning rör huvudsakligen våldsutsatta barn och behandling.
Ellert Nijenhuis
Holland
Klinisk psykolog, professor. Erkänd för sin empiriska och experimentella forskning om psykologi vid kronisk traumatisering och dissociation. Har utvecklat teorin om strukturell dissociation.
Ingrid Hogan, psykoterapeut
Gabriella Rudstam, psykoterapeut
Ulf Elofsson, biolog
Kris- och Traumacentrum, Sverige
Per Sandberg, psykolog
Kris- och Traumacentrum, Sverige

Anmälan