Inför ditt besök

När du har bokat tid hos din behandlare är det viktigt att du kommer i tid. Den första stunden får du själv fylla i skriftliga frågeformulär om din bakgrund och om dina symtom. Därefter träffar du din terapeutför ett första samtal..

 

Om du har förhinder eller behöver ändra din tid är det viktigt att du hör av dig i så god tid som möjligt. Det kostar ingenting om du uteblir eller lämnar återbud men vid sena återbud räknas den tiden som nyttjad.. Vid upprepade svårigheter att komma på de tider som överenskommits bedömer vi det ofta som att förutsättningarna inte finns för en traumafokuserad korttidsterapi och kontakten avslutas.

 

Glöm inte att ta med legitimation till första besöket.

 

Warfvinges väg 29

112 51 Stockholm