Hans Peter Søndergaard

leg läkare, specialist i allmänpsykiatri, chefsöverläkare
Telefon: 08-515 16 7 99
E-post: hpsondergaard@krisochtraumacentrum.se