Företagsförsäkring och krismoment

Utbildning av krishanterare

Kris- och Traumacentrum kan hjälpa ditt företag/organisation med krisbehandling via företagsförsäkringen.

Har ert försäkringsbolag ett samarbetsavtal med Kris- och Traumacentrum  så kan ni få krishjälp genom oss. Ett alternativ är att istället teckna direktavtal med Kris- och Traumacentrum.

Krishjälpen innebär att en arbetstagare som drabbas av kris/psykisk traumatisering kan tas emot vid Kris- och Traumacentrums mottagning i Stockholm eller hos någon av de ca 500 externa välutbildade och erfarna legitimerade psykologer/psykoterapeuter som ingår i det landsomfattande nätverk av terapeuter som Kris- och Traumacentrum har avtal med.

I dessa fall är det skadereglerare för respektive försäkringsbolag som bedömer och handlägger ärendet. Villkoren omfattar vanligen upp till 10 samtal.

Tjänsten kännetecknas av snabb handläggning (oftast inom 24 timmar) och behandling inom ramen för en kristerapi med individuellt anpassade psykoterapeutiska metoder.

För mer information är du välkommen att kontakta oss på Kris- och Traumacentrum, länk Medarbetare