Företagsförsäkring och krismoment

Utbildning av krishanterare

Kris- och Traumacentrum (KTC) kan hjälpa ditt företag/organisation med krisbehandling via företagsförsäkringen.

Har ert försäkringsbolag ett samarbetsavtal med KTC (KTC har avtal med ett flertal försäkringsbolag, bland andra Folksam, Förenade Liv, If och Moderna Försäkringar), så kan ni få krishjälp genom oss. (Ett alternativ är att istället teckna direktavtal med KTC).

Krishjälpen innebär att en arbetstagare som drabbas av kris/psykisk traumatisering kan tas emot vid KTC:s mottagning i Stockholm eller hos någon av de ca 500 externa välutbildade och erfarna legitimerade psykologer/psykoterapeuter som ingår i det landsomfattande nätverk av terapeuter som KTC har avtal med.

I dessa fall är det skadereglerare för respektive försäkringsbolag som bedömer och handlägger ärendet. Villkoren omfattar vanligen upp till 10 samtal.

Tjänsten kännetecknas av snabb handläggning (oftast inom 24 timmar) och behandling inom ramen för en kristerapi med individuellt anpassade psykoterapeutiska metoder.