För våra patienter

Välkommen som patient vid Kris- och Traumacentrum!

Du bokar en tid hos oss via ditt försäkringsbolag eller ditt företag. Försäkringsbolaget eller ditt företag hör sedan av sig till oss och vi kontaktar dig för att boka in en tid.

Om du har frågor inför ditt besök eller vill boka om/boka av  (ska göras senast 24 timmar innan inplanerat besök) ett besök.