För våra patienter

 

Enheten för Trauma och Krisbehandling AB är under namnbyte till Kris- och Traumacentrum (KTC). Det vårdavtal som Kris- och Traumacentrum haft med Stockholms läns landsting gick ut den sista december 2018, KTC har nu endast verksamhet mot företag och försäkringsbolag.

Välkommen som patient vid Kris- och Traumacentrum!
I menyn till vänster kan du hitta information om sådant som kan vara aktuellt under din behandlingstid.
Har du andra frågor så vänder du dig i första hand till din behandlare. Kontaktuppgifter hittar du under Personal.