Stabiliseringsgrupp


Om du har behov av att delta i någon av våra stabiliseringsgrupper så är detta något som du kommer överens om med din behandlare. För att kunna delta i en grupp måste du också ha en individuell kontakt. För tillfället kan vi erbjuda grupper på svenska och arabiska.

Varje kurs omfattar 8 tillfällen och leds av två av våra erfarna terapeuter. Gruppdeltagandet är inte menat som traumabearbetning, vilket innebär att man vid dessa tillfällen inte pratar om sina erfarenheter. Istället är fokus på att lära sig sätt att reglera känslor och anspänning och att ta hand om sig själv. Detta stabiliseringsarbete är ibland nödvändigt att gå igenom innan en traumabearbetning är möjlig/lämplig.