Inför ditt första besök


När du fått en kallelse till bedömning är det viktigt att du kommer i tid. Den första halvtimmen får du själv fylla i skriftliga frågeformulär om din bakgrund och om dina symtom. Först därefter får du träffa din terapeut för ett fortsatt bedömningssamtal. Bedömningen tar vanligtvis mellan 1 – 3 samtal.

Om du har förhinder eller behöver ändra din tid är det viktigt att du hör av dig i så god tid som möjligt. Det kostar ingenting om du uteblir eller lämnar återbud, men du riskerar att förlora din plats. Vid upprepade svårigheter att komma på de tider som överenskommits bedömer vi det ofta som att förutsättningarna inte finns för en traumafokuserad korttidsterapi och kontakten avslutas.

Ibland kan det kännas skrämmande att komma igång med behandling. Det handlar ju trots allt om att möta det som man kanske lagt ned mycket energi på att undvika….. Vi vet att detta kan vara svårt – så ring gärna din terapeut om du behöver diskutera detta innan ditt första besök!

Glöm inte att ta med legitimation till första besöket. Om du tar mediciner är det också en fördel om du har med en medicinlista.