För patienter


Välkommen som patient vid kris- och traumacentrum!

I menyn till vänster kan du hitta information om sådant som kan vara aktuellt under din behandlingstid.
Har du andra frågor så vänder du dig i första hand till din behandlare. Kontaktuppgifter hittar du under Personal.