Utbildning av krishanterare


arbeta2_1000x667

Utbildning av krishanterare och föreläsningar

ETK erbjuder utbildning av krishanterare till företag och organisationer. När en händelse sker ska krishanteraren kunna agera på plats och ge emotionell första hjälp samt bedöma behovet av extern professionell psykologisk insats.

Utbildningen innehåller grundläggande och fördjupade kunskaper rörande kris och trauma samt emotionell första hjälp, avlastande samtal och elementära bedömningskriterier för behovet av professionell psykologisk hjälp.

Om företaget har ingått avtal för krishantering med ETK har krishanteraren, efter genomgången utbildning, möjlighet att kontakta ETK för stöd i samband med potentiellt traumatiserande händelser.

Följande ämnen behandlas under kursen på teoretisk och praktisk nivå

 • Att ta hand om chockade människor
 • Akuta krisreaktioner
 • Krislära
 • Stressorer
 • Reaktioner i traumatiska situationer
 • Krisreaktioner, akut stressyndrom, PTSD
 • Kamratstöd
 • Avlastningssamtal
 • Kris- och traumabehandling
 • Grundläggande kunskap för bedömning om professionell psykologisk hjälp
 • Sekundär traumatisering; ”stöd och hjälp till hjälpare”

Utbildningen omfattar teori och praktiska övningar och sker under två dagar i block. Kurslokal hos ETK i centrala Stockholm, alternativt på er ort.

Det finns även möjlighet till kortare föreläsningar.