Så kan du få hjälp


Det finns flera vägar till hjälp:

Kris- och Traumacentrum – har avtal med Stockholms läns landsting (SLL) för personer från 18 år. Vi erbjuder psykologisk korttidbehandling till dig som mår psykiskt dåligt efter att ha varit med om tortyr och/eller svåra krigstrauman.

Enheten för Trauma- och Krisbehandling – har avtal med ett flertal försäkringsbolag, företag och organisationer

Observera! Vi har inte någon akutmottagning. För akut hjälp se 1177 vårdguiden (www.1177.se) eller ring 1177.