Så kan du få hjälp


Det finns flera vägar till hjälp:

Kris- och Traumacentrum – har avtal med Stockholms läns landsting (SLL) för personer från 18 år. Vi erbjuder psykologisk korttidbehandling till dig som mår psykiskt dåligt efter att ha varit med om tortyr och/eller svåra krigstrauman.

Från och med 1 januari 2019 har Kris- och Traumacentrum inte längre vårdavtal med Stockholms läns landsting.

Fram till dess är vi fortfarande tillgängliga för frågor, konsultationer och i vissa fall bedömningar av patienter. Alla remisser som kommer in tas i beaktande utifrån förutsättningarna med målet att nya patienter endast tas emot om vi på kort tid kan tillhandahålla en insats som är både relevant och patientsäker.

Pågående patientkontakter/behandlingar kommer avslutas senast 28 december 2018 och vid behov återremitteras de med rekommendationer om vidare insatser. Möjligheten finns att behandlingskontakter tas över av Praktikertjänst Psykiatri eller Capio Psykiatri inom ramen för det nya avtalet med SLL avseende Transkulturell psykiatri.

Enheten för Trauma- och Krisbehandling – har avtal med ett flertal försäkringsbolag, företag och organisationer

Observera! Vi har inte någon akutmottagning. För akut hjälp se 1177 vårdguiden (www.1177.se) eller ring 1177.