Kris- och Traumacentrum erbjuder psykologisk korttidbehandling till dig som mår psykiskt dåligt efter att ha varit med om svåra, extrema händelser, som olyckor, naturkatastrofer, överfall eller annat våld, förföljelse, krig, rån, eller en närstående familjemedlems död. Kris- och Traumacentrum har avtal med Stockholms läns landsting som ger möjlighet till kostnadsfri behandling för personer över 18 år. Behandlingen kan också finansieras via försäkringar.

fa_hjalp1_1000x667
fa_hjalp2_1000x667
terapi
Hjälp

Om man nyligen varit med om någon svår, extrem händelse så kan man hamna i kris och behöva professionellt stöd eller behandling. De allra flesta människor i Sverige har försäkringar som i sådana situationer kan aktiveras genom anmälan till sitt försäkringsbolag. Då får man snabbt hjälp på Kris- och Traumacentrum i Stockholm eller genom ett nätverk av terapeuter på andra ställen i landet. Om det är något som skett på arbetstid är man ofta försäkrad genom arbetsgivaren och/eller facket.

Är man bosatt i Stockholms Län kan man få behandlingen finansierad av landstinget. Förutsättningen är att den påfrestande händelsen har skett när man varit boende i Sverige, alternativt att man är flykting från ett annat land och har blivit traumatiserad av händelser relaterade till detta. Man vänder sig då i första hand till sin husläkare som skriver remiss till Kris- och Traumacentrum. Även andra instanser kan skicka in remisser, såsom socialtjänst, psykiatrin, kvinnojourer, med flera; det är dock alltid en fördel om en läkare gjort en första bedömning.

Väntetiderna för att få komma till behandling inom ramen för avtalet med Stockholms läns landsting varierar med antalet inkommande remisser, men man får alltid räkna med minst några månader.

Observera! Vi har inte någon akutmottagning. För akut hjälp i Stockholms län se 1177 vårdguiden (www.1177.se) eller ring 1177.