Om behandlingen


Vid de första 1-3 samtalen när man är ny patient så görs alltid en bedömning. Den består dels av skriftliga frågeformulär, dels av samtal med en terapeut. Det vi bedömer är först och främst om de besvär man har är traumarelaterade. Vi bedömer också hur komplex problematiken är, om en korttidsbehandling är tillräcklig och om de metoder som vi har att erbjuda är passande. Ibland ser vi att en patient, eller situationen runtomkring patienten, är alltför instabil. Då kan vi behöva remittera tillbaka till vårdcentral eller psykiatrin för vidare förberedande arbete innan man återvänder för traumabearbetning.

Våra terapeuter representerar olika psykoterapeutiska inriktningar och vår verksamhet kan erbjuda bland annat KBT, psykodynamisk korttidsterapi, EMDR, musik- och bildterapi och medicinska insatser. All behandling sker individuellt, men vi har också möjlighet att erbjuda deltagande i stabiliseringsgrupper som komplement.