Genom arbetsgivaren/organisationen


Har händelsen skett under arbetstid har arbetsgivaren rehabiliteringsansvar.

Alla arbetsgivare vars verksamhet omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är skyldiga att ha beredskap och rutiner för det psykiska och sociala omhändertagande som behövs i samband med händelser som kan utlösa krisreaktioner.

När något hänt, vänd dig till din närmaste chef för information om hur du ska få hjälp.

Observera! Vi har inte någon akutmottagning. För akut hjälp se 1177 vårdguiden (www.1177.se) eller ring 1177.