Försäkring


Om du har varit med om en svår händelse, och har momentet kris i din försäkring, så vänder du dig till ditt försäkringsbolag för att göra en anmälan. Enheten för Trauma- och Krisbehandling har avtal med ett flertal försäkringsbolag som kontaktar oss för kristerapi.

Enheten för Trauma- och Krisbehandling samarbetar med legitimerade psykologer och psykoterapeuter i hela landet för att du ska få hjälp nära dig.

Har händelsen skett under arbetstid har arbetsgivaren rehabiliteringsansvar, se genom arbetsgivaren/organisationen.

Observera! Vi har inte någon akutmottagning. För akut hjälp se 1177 vårdguiden (www.1177.se) eller ring 1177.