Behandling via remiss


Vänd dig till din husläkare/Vårdcentral för remiss till Kris och traumacentrum. Även andra instanser kan skicka in remisser, såsom socialtjänst och psykiatrin med flera. Det är dock alltid en fördel om en läkare gjort en första bedömning.

Asylsökande i Stockholm vänder sig till någon av vårdcentralerna Rissne, Valsta, RinkebyCapio Rågsved, Fittja, Capio Wasa, Husläkarmottagningen Bergshamra Tiohundra eller psykiatrisk mottagning inom SLL. Den asylsökande måste inneha giltigt LMA-kort.

Några månaders väntetid förekommer.

Observera! Vi har inte någon akutmottagning. För akut hjälp se 1177 vårdguiden (www.1177.se) eller ring 1177.