Få hjälp

 

Enheten för Trauma och Krisbehandling AB är under namnbyte till Kris- och Traumacentrum (KTC). Det vårdavtal som Kris- och Traumacentrum haft med Stockholms läns landsting gick ut den sista december 2018, KTC har nu endast verksamhet mot företag och försäkringsbolag.

Så kan du få hjälp

Om man nyligen varit med om någon svår, extrem händelse så kan man hamna i kris och behöva professionellt stöd eller behandling. De allra flesta människor i Sverige har försäkringar som i sådana situationer kan aktiveras genom anmälan till sitt försäkringsbolag. Då får man snabbt hjälp på Kris- och Traumacentrum eller genom ett nätverk av terapeuter i Stockholm och på andra ställen i landet. Om det är något som skett på arbetstid är man ofta försäkrad genom arbetsgivaren och/eller facket.

Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag, företag och organisationer

Försäkring
– För dig som har momentet kris i din försäkring.

Genom arbetsgivaren/organisationen samt direktavtal
– Om det hänt dig något i ditt arbete.

Från och med 1 januari 2019 har Kris- och Traumacentrum inte längre vårdavtal med Stockholms läns landsting.

Möjligheten finns att behandlingskontakter tas över av Praktikertjänst Psykiatri eller Capio Psykiatri inom ramen för det nya avtalet med SLL avseende Transkulturell psykiatri.

Observera! Vi har inte någon akutmottagning. För akut hjälp se 1177 vårdguiden (www.1177.se) eller ring 1177.