Byte av vårdgivare


På Maria sjukhus har Kris- och Traumacentrum sedan 2014 bedrivit psykiatrisk specialistvård för flyktingar traumatiserade av krig och tortyr. Vid den senaste upphandlingen har Stockholms läns landsting ersatt denna vård med Transkulturell psykiatrisk specialistvård för patienter med migrationserfarenheter som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem. Utifrån resultatet av upphandlingen kommer Praktikertjänst Psykiatri etablera verksamhet i den norra länsdelen och Capio i den södra länsdelen.

När sker byte av vårdgivare?

Från och med 1 januari 2019 kommer vården tillhandahållas av Praktikertjänst Psykiatri AB och Capio Psykiatri AB.

Var finns de nya mottagningarna?

Praktikertjänst Psykiatri kommer öppna den nya enheten i Kista.

Capio kommer sannolikt öppna sin enhet i Kris- och Traumacentrums nuvarande lokaler på Södermalm alternativt på annan plats i söderort.

Vad innebär det för dig som patient?

Att en ny vårdgivare tar över verksamheten innebär i sig ingen förändring i din behandling förutom att du möjligen erbjuds en ny behandlingskontakt.

Avsikten är att du tillsammans med din behandlare på Kris- och Traumacentrum planerar för hur en fortsatt behandling skall genomföras på bästa sätt för dig. Möjligheten finns att du som patient förs över till antingen Praktikertjänst Psykiatri eller Capio psykiatri eller att du återremitteras till öppenpsykiatri/vårdcentral för att de i sin tur kan remittera vidare till Praktikertjänst eller Capio. Vilket som blir bäst kan bland annat höra ihop med tidpunkt för överföring/remittering.

Vår målsättning är att du som patient ska känna dig trygg och säker, känna delaktighet i vården, samt uppleva hög tillgänglighet och ett personligt bemötande. Om det är någonting som du undrar över är du alltid välkommen att kontakta din nuvarande mottagning/behandlare för vidare information, både gällande din fortsatta behandling och vad bytet av vårdgivare innebär i praktiken.

 

För information om de nya vårdgivarna:

www.praktikertjanstpsykiatri.se

www.capio.se/psykiatri