Behov av akut hjälp

Kris- och Traumacentrum är inte en akutmottagning! Ofta har vi väntetider innan man kommer hit och behöver man snabb hjälp får man vända sig till någon av länets psykiatriska akutmottagningar. Eftersom vi bara kan svara i telefon på kontorstid gäller samma sak även efter att man blivit patient hos oss och behöver hjälp när vi inte har öppet.

 

Akutmottagningar: www.1177.se