Behov av akut hjälp

Kris- och Traumacentrum är inte en akutmottagning. Behöver man snabb hjälp får man vända sig till någon av länets psykiatriska akutmottagningar. Eftersom vi bara kan svara i telefon på kontorstid gäller samma sak även efter att man blivit patient hos oss och behöver hjälp när vi inte har öppet.

Akutmottagningar: www.1177.se