Ny ägare

Kris- och Traumacentrum Sverige AB  (Orgnr. 556421-0416) upphörde per årsskiftet 2018/2019 med vård för traumatiserade flyktingar. Det vårdavtal som Kris- och Traumacentrum haft med Stockholms läns landsting gick ut den sista december 2018 och därmed upphör möjligheten att bedriva vård för denna målgrupp. SLL har valt att upphandla fortsatt vård under benämningen Transkulturell psykiatri för personer med migrationserfarenheter och som har stress och traumarelaterade besvär. Kris- och Traumacentrum lyckades inte vinna denna upphandling, utan Praktikertjänst och Capio öppnar istället nya mottagningar.

 

Kris och Traumacentrum (tidigare Enheten för Trauma- och Krisbehandling Sverige AB) (Orgnr. 556875-4187) byter ägare.

 

Den del av verksamheten som är inriktad mot försäkringsfinansierat psykologiskt stöd/behandling samt krishantering åt företag och organisationer byter ägare och ingår nu i vårdkoncernen Lideta. Mottagningen har flyttat till ny adress:

Warfvinges väg 29

112 51 Stockholm