Entries by Mikael Skarhammar

Ny ägare

Kris- och Traumacentrum Sverige AB  (Orgnr. 556421-0416) upphörde per årsskiftet 2018/2019 med vård för traumatiserade flyktingar. Det vårdavtal som Kris- och Traumacentrum haft med Stockholms läns landsting gick ut den sista december 2018 och därmed upphör möjligheten att bedriva vård…