Första-hjälpen vid en massflyktsituation

Rekommenderade riktlinjer för vården av Chefsöverläkare Hans-Peter Søndergaard

Nyanlända flyktingar har i stor omfattning varit med om traumatiska upplevelser. Ungefär 30 % lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), och ännu fler lider av olika stressrelaterade störningar (t.ex. depression och ångest).

I dagsläget rapporteras det ofta om att man inom sjukvården känner sig överväldigade inför det stora inflödet av nyanlända flyktingar med stora vårdbehov och i en massflyktssituation är det givetvis omöjligt att behandla alla individuellt inom det korta perspektivet. […]